OM PROSJEKTET

MÅL

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til utvikling av voksne gjennom å skape kompetansehevingsmuligheter innenfor økonomi av høy kvalitet. Derfor prioriterer IFLY-SLOW prosjektet å satse på grunnleggende livsmestringsferdigheter blant voksne i Europa, og inspirere til et bærekraftig alternativ til kredittfinansiert forbruk i den europeiske økonomien. Gjennom transnasjonale strategiske partnerskap vil prosjektet utvikle digitale verktøy og fremme innovativ bruk av ny teknologi for å bidra til digital endring gjennom utvikling av digital kompetanse, fleksibilitet og yteevne.

De spesifikke målene er:
– å sikre at voksne i målgruppen tilegner seg kunnskap, ferdigheter, verktøy og nettverk som er nødvendig for en digital endring. Dette gjøres via et kapasitetsbyggingsprogram med blandet læring.
– å sikre at interesserte voksenopplæringsinstitusjoner i EU kan bruke programmet, også med begrensede ressurser.

MÅLGRUPPEN

HOVEDÅLGRUPPER

prosjektet er lærere i voksenopplæringen og enheter som underviser i digital

økonomisk og entreprenørskapskapskompetanse for voksne

SLUTTBRUKERE:

Voksne

migranter

PROSJEKTRESULTATER

Hovedresultatet i IFLY-SLOW prosjektet er en erfaringsbasert åpen digital verktøykasse for økonomisk utdanning for voksne som inneholder:

Database

En online digital database for økonomisk utdanning i en digital økonomi

Læreplan

Et teoretisk rammeverk, en pedagogisk basis og en læreplan for økonomisk utdanning i en digital økonomi 

Digital læringsplattform

En digital læringsplattform for læring via apper innen økonomsk utdanning i en digital økonomi

Pedagogisk håndbok

IFLY-SLOW pedagogisk håndbok

DIGITAL PLATTFORM

Velkommen til IFLY-SLOWs digitale plattform for læring via Apper for å forbedre din!

Treningssett for trenere

Treningssett for deltakere

FILM 1

For å finne ut mer om dette prosjektet, se denne filmen!

FILM 2

Sjekk ut den spillbaserte læringsreisen!

Test dine økonomiske kunnskaper og bruk læringsstøtte!

Gå på en spillbasert reise for sertifikatet!

PARTNER INFORMASJON

NORGE

STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET

BELGIA

LE MONDE DES POSSIBLES ASBL

ØSTERRIKE

KIST CONSULT E.U.

SPANIA

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL

MALTA

PARAGON EUROPE

NYHETER